Sveta Ana

Crkva Sv. Ane nalazi se u Maslenjači i ona je jedini ostatak nekadašnjeg pavlinskog samostana. Ona je najstarija očuvana građevina iz predturskog razdoblja u daruvarskom kraju. Nadnevka 06.10.1412. godine Benedikt Nelipić, inače gospodar Dobre Kuće gradi samostan i poklanja ga Pavlinima.Tu su pavlinski fratri boravili do dolaska Turaka. Turska sila razorila je samostan, a djelomice i crkvu, ali ipak ona nekim čudom preživi. Odlaskom Turaka ruševnu crkvu preuzimaju pravoslavni monasi iz Pakra-manastira i obnavljaju ju 1735. godine. Od tada ona je u rukama Pravoslavne crkve.

Crkva je sazidana u jednostavnom gotičkom stilu. Na mjestu gdje je do neku godinu stajao limeni tornjić, nekada je bilo pravi toranj, kojem se tragovi još vide na slikama crkve prije restauracije. Prednji dio, tzv. lađu crkve dugu 14 metara, dijeli od kora dugog 8 metara triumfalni luk. Danas ikonostas to prikriva.Na južnoj strani prislanjala se crkva uz samostan , pa mala vratašca na toj strani crkve vodila su iz samostana u nju. Zbog toga na toj strani građevina nema potpornjake, koji su tipični za gotički stil. Na mjestu gdje je bio samostan danas stoje stambene i gospodarske zgrade vjerskih službenika. Kor crkve završava poligonalno sa tri stranice šesterokuta. Već odavno nema svodova što su ih potpornjaci nosili, a crkva je snižena, pa je razmejer prozora danas čudan.

Prednji dio ima tri prozora postrance, a jedan je iznad glavnog ulaza, dok je kor osvijetljen sa četiri prozora. Vanjski potpornji crkve u sebi nose veliko kamenje. Što su zidovi crkve bliže krovu, jasnije se vide popravci koji su bili vršeni tijekom njene povijesti.

Prethodna Dobra kuća
Sljedeća Stupčanica

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...