Kultura

Poznati daruvarčani

Ono što bi trebali znati

Izidor Janković (1789. – 1857.)

  Rodio se u Stražemanu 1789., a umro u Čepinu 1857. i sahranjen u obiteljskoj grobnici u Stražemanu. Sin je Ivana Jankovića. Naslijedio je od svog oca dvor u Stražemanu kod Požege te postao najbogatijim vlastelinom požeške županije. Već 1814. u požunskim novinama poziva majstore da se nasele u Daruvar i okolicu; poslije čega dolazi do doseljavanja Čeha, Nijemaca i Mađara. 1837. Od Ferdinanda 1. dobiva povelju koja Daruvaru daje status trgovačkog grada. Za njegova gazdovanja gradi se i vlastelinska […]

Opširnije ...

Ivan Janković (1731. – 1798.)

Rođen je u Pečuhu 1731. godine. Proslavio se kao kapetan u Sedmogodišnjem ratu protiv Pruske (1756.-1763.) koji je bio potreban Mariji Tereziji  za prinavanje prava na prijestolje. Bio je podžupan i kraljevski savjetnik. Najviši doseg mu je čast dvorskog savjetnika koji dobiva od Franje II 1794. godine kada je pomagao u ratu protiv Francuza. Ivan je iz dva braka imao osmero djece, od kojih je jedini preživjeli bio sin Izidor.Modernizacija koju je započeo Antun, a nastavio Ivan je tekla sporo. […]

Opširnije ...

Antun Janković (1729. – 1789.)

Rodio se 1729. u Pečuhu, a umro je 1789. i sahranjen u Čepregu. Osnivač današnjeg Daruvara. Između 1750. i 1760. dolazi u posjed Daruvara, tadašnjeg Podborja, zajedno sa Siračom i Pakracom, dok mu je glavno imanje Čepreg u Ugarskoj. Ovim golemim posjedom stekao je pravo na tri glasa u Ugarskom saboru. Bio je politički veoma aktivan, a neko vrijeme bio je veliki župan požeške županije. 1765. dobiva pridjev svome prezimenu „de Daruvar“- daruvarski, a Podborje mijenja svoj naziv u Daruvar, […]

Opširnije ...
Izgleda da je do miša ...