Kviz

Kviz

Koliko poznaješ Daruvar?

Popov dol je ime za:

 
 
 
 

Fotografija Milana Pavića koja je obišla svijet, prikazivala je:

 
 
 
 

Puhački orkestar, danas poznatiji pod imenom Gradska limena glazba Daruvar, osnovan je daleke:

 
 
 
 

Vas Diatretum Daruvarense je :

 
 
 
 

Općinu Daruvar čini grad Daruvar s naseljima Gornji Daruvar, Donji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Doljani, Daruvarski Vinogradi, Vrbovac i :

 
 
 
 

Svijetski poznati Daruvarčanin koji u rodnom gradu nije zaslužio ni spomen je:

 
 
 
 

Naš sugrađan nadimkom Bego je:

 
 
 
 

Na grbu grada Daruvara na kuli stoji ždral koji nogom drži nešto, a to je:

 
 
 
 

Daruvar kao ime prvi put u povijesti je upotrijebljen godine:

 
 
 
 

Naša poznata Pivovara Daruvar sa svojim Staročeškim pivom, nekada je bila i:

 
 
 
 

Prekrasni Julijev park star je preko:

 
 
 
 

Mjesto koje je nekad bilo centar društvenih zbivanja u gradu je bila zgrada imenom?

 
 
 
 

Nadaleko poznati Daruvarski susreti  koji prestaju početkom rata, organizirali su se svake godine i to od:

 
 
 
 

Za razvoj grada Daruvara najviše je pridonio Janković:

 
 
 
 

Daruvar je dobio električnu rasvjetu godinu dana prije Zagreba godine:

 
 
 
 

Bit će da je do miša ...