Kršćanska Adventistička crkva

Građena je između 1880. i 1885. godine u vrijeme stilskih preporoda tako da ima (neo)renesansne i gotičke elemente. Još od turskog vremena slabo napućen posjed naseljavali su i doseljenici iz Mađarske (iz grada Kapošvara). Pošto je među njima bilo i dosta kalvina, osjećala se potreba za njenom vjerskom organizacijom. Tako je 1891. godine osnovana njihova prva župska zajednica. Na tornju su bila dva zvona koja su rastavljena u ratne svrhe 1917. godine. Župa,koju je uglavnom sačinjavala mađarska buržoazija, za vrijeme komunizma se polako počela osipati,da bi početkom 70-ih godina bila ukinuta.

 

Zbog nedostatka vjernika Kalvinska crkva je počela propadati.Grad je ponudio Kalvinističku crkvu za nekretnine Adventističke crkve. Idejni projekt postoji za: praonicu rublja, pučku kuhinju ili igraonicu, posebnu prostoriju za mlade, društvenu višenamjensku prostoriju, parking od 26 mjesta, park s fontanom koji će imati sve dječje sprave za igru.Velika je prednost što je crkva u samom centru grada s prostorom od 3350 metara kvadratnih.

Prethodna Pakra manastir
Sljedeća Marijin dvor (Dioš)

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...