Ivan Janković (1731. – 1798.)

Rođen je u Pečuhu 1731. godine. Proslavio se kao kapetan u Sedmogodišnjem ratu protiv Pruske (1756.-1763.) koji je bio potreban Mariji Tereziji  za prinavanje prava na prijestolje. Bio je podžupan i kraljevski savjetnik. Najviši doseg mu je čast dvorskog savjetnika koji dobiva od Franje II 1794. godine kada je pomagao u ratu protiv Francuza.

Ivan je iz dva braka imao osmero djece, od kojih je jedini preživjeli bio sin Izidor.Modernizacija koju je započeo Antun, a nastavio Ivan je tekla sporo.

Njegov poduzetni duh dovodi do uvođenja brojnih novina. od uzgoja konja i ovaca do svilarstva i staklarstva.

Nasljeđivanjem Antunovih posjeda postaje najveći veleposjednik u Slavoniji. Umro je u Soponu, odakle je prevezen u Stražeman i sahranjen u obiteljskoj grobnici. U oporuci je upravljanje svih svojih dobara predao ženi Alojziji do punoljetnosti sina Izidora.

Prethodna Antun Janković (1729. - 1789.)
Sljedeća Izidor Janković (1789. - 1857.)

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...