Franta Burian (1888. – 1958.)

Franta Burian rodio se kod Petrovca kod Kutne Hory u Češkoj. Kada mu je bilo 12 godina došao je svome stricu u Požegu gdje je završio četiri razreda niže gimnazije. Višu gimnaziju završio je u Zagrebu. Počeo je studirati teologiju, ali je studij prekinuo i završio studij hrvatskog i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 1917. počeo je predavati na gospićkoj gimnaziji, ali 1921. je premješten na gimnaziju u Daruvaru. U novoj sredini Burian se uključio u kulturni rad tadašnje Češke besede, a nešto kasnije pokrenuo izlaženje češkog dječjeg časopisa Dětsky koutek  ( Dječji kutić ). Bio je jedno vrijeme i ravnatelj na daruvarskoj nižoj gimnaziji, a u dva navrata bio je premještan na rad u gimnaziju u Virovitici.

Nakon drugog svjetskog rata definitivno se vraća u Daruvaru. Jedno vrijeme bio je ravnatelj češke osnovne škole u Daruvaru, a bio je i jedan od predavača na daruvarskoj gimnazije nakon njenog otvaranja 1954. godine.Franta Burian ostao je upamćen kao vrstan dječji pjesnik, iako je pisao u novinama i časopisima i pripovijetke, jezične prikaze, kritike i feljtone.Napisao je i jednu češku čitanku za učenike nižih razreda. Umro je i pokopan u Daruvaru 1958. godine.Imenom Frante Buriana nazvana je jedna ulica na Slaviku u Daruvaru.

Prethodna Viktor Kluge (1911. - 1945.)
Sljedeća Jaroslav Dittrich (1892. - 1959.)

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...