Drago Biželj (1925. – 1992.)

Rođen je u Maloj Maslenjači, a kao dječak doseljava u Daruvar. Nakon gimnazije završava domobransku akademiju, što mu je kao i ratna trauma na Bleiburgu, značajno otežalo život u poratnom Daruvaru.

Naime, bio je bez posla sve do osnivanja Privrednog obrtnog poduzeća, a posao ekonomista za radnog je vijeka obavljao još u Trikotaži Vesna i Tvornici pumpi i armatura MPD.

U Fotoklubu aktivan je od 1951. godine, a kao dugogodišnji tajnik Kluba dao je značajan doprinos u organizacijskom radu. Dobio je niz priznanja, a za izniman organizacijski rad 1979. godine dodjeljuje mu FIAP, međunarodna organizacija za fotografsku umjetnost počasno zvanje ES FIAP.

Izlagao je relativno malo, na osamdesetak izložaba, osvojivši pritom dvadesetak nagrada, no i to je bilo dovoljna da njegov rad prepozna fotografska struka, pa i da zasluži uvrštavanje u veliki projekt objavljivanja pojedinih autora – fotografa iz Zbirke hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb. Daruvarčani ga najviše pamte po izložbi Nepoznati Daruvar iz 1985. godine. Imenom Drage Biželja nazvana je jedna ulica u Donjem Daruvaru.

Prethodna Milan Pavić (1914. - 1986.)
Sljedeća Josip Matušek (1920. - 2003.)

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...