Bastajski sarkofag

Davne 1842. godine u Velikim Bastajima kod Daruvara otkopana je, ali bez nadzora stručnjaka, mozaicima urešena grobnica u kojoj su zatečena dva sarkofaga i tri ploče od vapnenca s uklesanim latinskim stihovima. Raskošna oprema grobnice naslućuje se u ostacima zidova, mozaika i fresaka, te mramornim ulomcima zatečenima na istočnome dijelu lokaliteta Crijepci, gdje se po svojoj prilici nalazila. Obijesti iskopavača i kasnijih “ljubitelja starina”, a potom i zubu vremena, odoljeli su mramorni sarkofag i najveća vapnenačka ploča s uklesanim tekstom, ali su im se putovi razdvojili.

Grof Julije Janković dao je sarkofag s poklopcem, naknadno zagubljenim, prenijeti u Daruvar. Nakon Drugoga svjetskog rata taj spomenik zajedno s ostalom građom prenesen u današnju zgradu Arheološkog muzeja u Zagrebu, gdje se skrasio u lapidariju kao jedan od najprivlačnijih izložaka svoje vrste u tom okruženju.

Sarkofag, od pohorskog mramora i ukrašen likovima pokojnika te prizorima pantera uz posudu i trsja s grožđem(koje se ondje uzgajalo i prerađivalo), nakon podrobne analize pripisuje se petovijskoj kamenoklesarskoj radionici. Istraživanjem je utvrđeno da su se u Velikim Bastajima u rimsko doba nalazile ladanjske kuće rimskih činovnika iz Aquae Balissae (Daruvara).

Prednja je ploha obrubljena glatkim plosnatim okvirom i razdijeljena okomitim letvicama na središnje prazno polje, inače namijenjeno natpisu, i na dvije bočne plohe s nišama za prikaz pokojnika. Likovi pokojnika, žene na lijevoj a muškarca na desnoj strani prikazani su kao čitave, stojeće figure stiješnjene u zasvođenim nišama koje gotovo prate obrise tijela. Čitava je površina desne bočne stijenke (si. 6), obrubljene glatkim plosnatim okvirom, ispunjena plitkoreljefhim prizorom u središtu kojega su dvije markantne pantere uz posudu s voćem i trsjem. Životinje sjede pognutih glava, sa šapama na posudi, a u pozadini svake od njih raste oskudno razgranate stabalce s ovalnim narebrenim listovima. Površina tijela pantera ispunjena je gusto nanizanim kružićima koji predočuju krzno. Površina je lijeve bočne strane poput tapiserije ili arabeske prekrivena motivom trsa iz kojeg se izvijaju grančice s lišćem i grozdovima, dok su dva stabalca jednaka onima na desnoj bočnoj plohi zbijena uz same rubove prizora.

Prethodna Kamena ploča u dvorcu
Sljedeća Vas diatretum Daruvarense

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...