prevnext
Menu

Manastir Pakra

U kanjonu rijeke Bijele, sedam kilometara uzvodno od Sirača, udaljen od Daruvara 12 km, nalazi se manastir Pakra. O njegovom postanku ima više tumačenja i legendi. Iz nekih zapisa vidi se da je postojao već početkom 16. stoljeća kada su kaluđeri iz Pakra-manastira uzeli pod svoju upravu bivšu pavlinsku crkvu Svete Ane u Maslenjači. Drugi izvori o postanku manastira skloni su narodnoj predaji koja kaže da je manastir osnovao neki hajduk koji se pokajao, zakaluđerio i predao isposničkom životu.

Današnja manastirska crkva građena je 1765. godine, nakon dolaska Arsenija Crnojevića. Uz crkvu su sagrađeni kaluđerski konaci, kancelarije igumana s gostinskim prostorijama te potrebne gospodarske zgrade, a u neposrednoj blizini manastira, na groblju izgrađena je kapelica gdje su pokopani igumani. Riznica manastira Pakre bila je nekada izuzetno bogata, posebno su vrijedne dragocjenosti među kojima je i plaštanica iz 1567. godine, zatim zbirka duborezbarenih križeva filigranski okovanih, gdje spada i križ patrijarha Arsenija Crnojevića. Posebnu cjelinu činila je zbirka rukopisnih knjiga donesenih iz manastira Ravne Reke. Pakra-manastir u svojoj riznici ima i veoma vrijedan ikonostas.

Danas o manastiru Pakra brine se paroh daruvarske pravoslavne crkve 318 Bogonosnih Otaca, gosp. Luka Bosanac.